ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza (2017r.)

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nr Zarządzenia
Data wydania
Zarządzenie w sprawie
Uwagi
03.01.2017 r.
w sprawie upoważnienia Dyrektora i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
 
04.01.2017 r.
w sprawie umożliwienia dłużnikom spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego
 
10.01.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego o jednym lokalu mieszkalnym położonego w Małuszowie nr 27 wraz z prawem własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu
 
12.01.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
24.01.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż w zabudowie szeregowej
 
24.01.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 
27.01.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat pomieszczenia biurowego
 
06.02.2017 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.
 
08.02.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
10.02.2017 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 
15.02.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
22.02.2017 r.
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 
22.02.2017 r.
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin
 
24.02.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
24.02.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
24.02.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
24.02.2017 r.
w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok
 
28.02.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 
08.03.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
17.03.2017 r.
w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew, uprzątania wiatrołomów wiatrowałów na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Sulęcin
 
21.03.2017 r.
W sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gminnych nieruchomości gruntowych
 
27.03.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 
07.04.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 
11.04.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 
11.04.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
25.04.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 
25.04.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 
25.04.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gminnych nieruchomości gruntowych.
 
25.04.2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Brzeźno
 
28.04.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 
17.05.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
19.05.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż w zabudowie szeregowej
 
26.05.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
29.05.2017 r.
|w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzeźno
 
30.05.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż w zabudowie szeregowej
 
06.06.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
06.06.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym
 
06.06.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 
26.06.2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
29.06.2017 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OA.0050.39.2017 Burmistrza Sulęcina z dnia 26 czerwca 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
30.06.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
30.06.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
30.06.2017 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2030
 
30.06.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
30.06.2017 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2030
 
04.07.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
04.07.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 
05.07.2017 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn
 
14.07.2017 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Park Bankowy 7, 69 – 200 Sulęcin
 
19.07.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
20.07.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Długoszynie, przeznaczonej na cele ogrodowe.
 
20.07.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 
20.07.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gminnej nieruchomości gruntowej.
 
24.07.2017 r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów
 
16.08.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
22.08.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
22.08.2017 r.
sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
22.08.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
24.08.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 
31.08.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
05.09.2017 r.
w sprawie określenia zasad losowania kandydatów do Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz powołania Komisji przeprowadzającej losowanie
 
08.09.2017 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 22/2001 Zarządu Miasta i Gminy Sulęcin z dnia 17 kwietnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Sulęcinie
 
11.09.2017 r.
w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Sulęcin
12.09.2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
12.09.2017 r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęcin na rok 2018
 
22.09.2017 r.
w sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów
 
29.09.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
29.09.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
23.10.2017 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
 
26.10.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż w zabudowie szeregowej
 
30.10.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
17.11.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
21.11.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż murowany
 
21.11.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
28.11.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
28.11.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie obręb 48 na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
 
28.11.2017 r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
 
30.11.2017 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
30.11.2017 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
30.11.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
30.11.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
07.12.2017 r.
w sprawie sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych
 
07.12.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
11.12.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Bolesława Chrobrego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 
12.12.2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulęcinie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
29.12.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 
29.12.2017 r.
w sprawie wniesienia wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w zamian za
nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym
 
29.12.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
redaktor treści
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
redaktor treści
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-16 08:31:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-16 08:32:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-21 13:25:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4992 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »