ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr SO.0050.14.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miechów.

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-31 11:00:10 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr SO.0050.14.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
 
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Miechów.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Miechów stanowiącego załącznik
Nr  6 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 04 kwietnia 2011 r.
na godz. 1700  w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Miechów, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Miechów.
 
Zarządzenie nr SO.0050.15.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemeszno.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Trzemeszno stanowiącego załącznik
Nr  9 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 05 kwietnia 2011 r.
na godz. 1700  w Szkole Podstawowej w Trzemesznie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Trzemeszno, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Trzemeszno.
 
Zarządzenie nr SO.0050.16.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Długoszyn stanowiącego załącznik
Nr  2 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 06 kwietnia 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Wiejskiej w Długoszynie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Długoszyn, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Długoszynie.
 
Zarządzenie nr SO.0050.17.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Drogominie.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Drogominie stanowiącego załącznik
Nr  3 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 07 kwietnia 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Wiejskiej w Długoszynie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Drogomin, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Drogomin.
 
Zarządzenie nr SO.0050.18.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Rychlik.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Rychlik stanowiącego załącznik
Nr 8 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 11 kwietnia 2011 r.
na godz. 1700  w biurze Zakładu Rolnego w Rychliku.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Rychlik, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Rychlik.
 
Zarządzenie nr SO.0050.19.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzebów.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Trzebów stanowiącego załącznik
Nr  10 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 12 kwietnia 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebowie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Trzebów, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Trzebów.
 
Zarządzenie nr SO.0050.20.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzeźno.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Brzeźno stanowiącego załącznik
Nr  1 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 13 kwietnia 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Środowiskowej w Brzeźnie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Brzeźno, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Brzeźno.
 
Zarządzenie nr SO.0050.21.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Grochowo.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Grochowo stanowiącego załącznik
Nr  4 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa  w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 05 maja 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorchowie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Grochowo, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Grochowo.
 
Zarządzenie nr SO.0050.22.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Ostrów.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Ostrów stanowiącego załącznik
Nr  7 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 06 maja 2011 r.
na godz. 1700  w Klubie Rolnika w Ostrowie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Ostrów, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Ostrów.
 
Zarządzenie nr SO.0050.23.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Tursk.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Tursk stanowiącego załącznik
Nr  11 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 09 maja 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Tursk, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu
i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Tursk.
 
Zarządzenie nr SO.0050.24.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Małuszów.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Małuszów stanowiącego załącznik
Nr  5 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 10 maja 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Domu Pomocy Społecznej w Tursku.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Małuszów, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Małuszów.
 
Zarządzenie nr SO.0050.25.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Wielowieś.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Wielowieś stanowiącego załącznik
Nr  12 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 11 maja 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Wiejskiej w Wielowsi.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Wielowieś, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Wielowieś.
 
Zarządzenie nr SO.0050.26.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Żubrów.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Żubrów stanowiącego załącznik
Nr  14 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 12 maja 2011 r.
na godz. 1700  w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Żubrowie.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Żubrów, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Żubrów.
 
Zarządzenie nr SO.0050.27.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej Sołectwa Zarzyń.

Na podstawie §  15 ust. 5 Statutu Sołectwa Zarzyń stanowiącego załącznik
Nr  13 do uchwały Nr IV/41/99 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 24 lutego 1999 r.
w sprawie ustalenia statutów sołectw Miasta i Gminy Sulęcin
zarządza się, co następuje:
§ 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa w celu  przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję w latach 2011 – 2015 na dzień 16 maja 2011 r.
na godz. 1700  w Świetlicy Wiejskiej w Zarzyniu.
§ 2. W przypadku braku obecności na zebraniu co najmniej 1/5 uprawnionych
do głosowania mieszkańców wsi Zarzyń, ustala się drugi termin zebrania, w tym samym dniu i miejscu 30 minut później.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sulęcin.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Sołectwie Zarzyń.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-31 11:00:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-31 11:00:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-31 11:00:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony