ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarządzenie nr SO.0050.30.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-31 11:08:04 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr SO.0050.30.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 28 lutego 2011 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Sulęcinie nadanym przez
Burmistrza Sulęcina zarządzeniem Nr 17/05 z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 22, poz. 467  ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Radcy prawni – „RP”,”
2. w § 3 w ust. 2 skreśla się pkt 12.
3. w § 6 w pkt 1 skreśla się lit. ł.
4. § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Do zadań radców prawnych należy:
1) udzielanie organom gminy i pracownikom urzędu informacji, porad i wyjaśnień
w zakresie obowiązującego prawa oraz sporządzanie opinii prawnych na żądanie
burmistrza lub uprawnionych osób, w tym między innymi opiniowanie projektów uchwał rady i zarządzeń burmistrza,
2) uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
3) prowadzenie jako pełnomocnicy gminy spraw związanych z postępowaniem przed
organami orzekającymi.”.
5. w § 13 skreśla się ust. 12.
6. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Sulęcinie otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-31 11:08:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-31 11:08:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-31 11:08:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony