ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 21:47:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin
69-200 Sulęcin
ul.Daszyńskiego 58

tel. 0-95 755 5539
tel./fax 0-95 755 4656
NIP 596-15-14-990
REGON 210938471

Andrzej Wójcik
Kierownik Zakładu
tel. 0-95 755 5539
      0-95 755 4656
tel. kom. 0603 954 257

O zakładzie
ZWiK został utworzony z rozdziału zakładu „Komunalnik”, Uchwałą Nr XL/249/98 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 10 czerwca 1998 roku jako Zakład Budżetowy.
Siedziba Zakładu znajduje się w Sulęcinie, na Oczyszczalni Ścieków.
Zakład posiada wykwalifikowaną kadrę pracowników z zakresu swojego obszaru działania.
Zaopatruje w wodę pitną Gminę Sulęcin oraz Muszkowo w Gminie Krzeszyce.
Wykonuje usługi wodno-kanalizacyjne.
Realizuje odbiór ścieków - poprzez sieć kanalizacyjną z Sulęcina, Ostrowia, Żubrowa (w najbliższym czasie również z Długoszyna i Brzeźna) oraz usługi związane z odbiorem ścieków samochodami asenizacyjnymi do Oczyszczalni w Sulęcinie, z terenu Gminy Sulęcin.
Posiada samochody asenizacyjne o poj. beczek od 4,5-14 m3, oraz samochód specjalistyczny dwufunkcyjny (asenizacyjno-ciśnieniowy na podwoziu Mercedes) o poj. 10 m3 wody brudnej i 4 m3 wody czystej, do udrażnianie zatorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
Wyposażony jest w sprzęt do prac na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (koparka, ciągnik z kolebą, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki wibracyjne. Laboratorium ZWiK wykonuje pomiary ścieków na zawartość ChZT. Azot ogólny, Fosfor ogólny, zawartość azotu amonowego (NH4+), azotu azotanowego (NO3-).

Zakres działania
1.  Produkcja wody pitnej i zaopatrzenie w nią odbiorców
2.    Eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
3.    Eksploatacja oczyszczalni ścieków i kolektora ściekowego “KOP”
4.    Świadczenie usług wodno – kanalizacyjnych
          
Eksploatuje:
-  Stację Uzdatniania Wody w Sulęcinie (dla terenu Sulęcin, Ostrów , Żubrów)
- 11-cie Hydroforni wiejskich (dla reszty obszaru Gminy) w tym 2 hydrofornie z automatyką sterującą pracę pomp;
-  Oczyszczalnię ścieków  w Sulęcinie;
-  Przepompownie ścieków;
-  Sieć wodno-kanalizacyjną.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony