ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-08 14:28:36 przez Joanna Piechocka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

OA.0002.14.2020                                               Sulęcin, dn. 8 grudnia  2020r.
 
 
                                        ZAWIADOMIENIE
o XXXIV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej
w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2020 r. o godz. 1400 odbędzie się XXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie XXXIV  sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
4.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie.
5. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawkami
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
d) stanowisko Burmistrza Sulęcina w sprawie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały ,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
g) głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
b) głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
7. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
8. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański
 
 
« powrót do poprzedniej strony