ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-21 11:57:51 przez Joanna Piechocka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

OA.0002.15.2020                                               Sulęcin, dn. 21 grudnia  2020r.
 
 
                                        ZAWIADOMIENIE o XXXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2020 r. o godz. 1400 odbędzie się XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 
Porządek obrad:
 
  1. Otwarcie XXXV  sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
  2.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
  3.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych  Komisji Rady na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
  8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2034. 
  9. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
  10.  Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański
« powrót do poprzedniej strony