ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 21:47:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. W. Witosa 30A
69-200 Sulęcin

tel. 0-95 755 27-39
fax: 0-95 755 27-39

NIP: 596-15-14-984
Regon: 210938790

Janusz Kucharski
kierownik
tel. 0-95 755 27-39

O instytucji:
ZGM Sulęcin powołany został na mocy uchwały nr XXXIV/207/97 Rady Miejskiej w Sulęcinie, a działalność rozpoczął z dniem 1 lipca 1998 roku.
ZGM jest zakładem budżetowym, finansowanym w trybie i na zasadach określonych ustawą- prawem budżetowym, statutem oraz uchwałami budżetowymi gminy.
Strukturę oraz organizację zewnętrzną jednostki określa regulamin organizacyjny i schemat zatwierdzony przez Burmistrza Sulęcina.


Zakres działania:
-          prowadzenie ewidencji zasobów komunalnych,
-          przedkładanie rocznych planów remontów w oparciu o dochody własne i ustalone budżetem dotacje,
-          naliczanie i pobieranie opłat czynszowych,
-          załatwianie spraw związanych z należytym utrzymaniem mienia komunalnego, w tym usuwanie awarii, prowadzenie bieżącej konserwacji budynków i urządzeń,
-          załatwianie wszelkich spraw związanych z bieżącym utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego Gminy i innych jej obiektów (centralne ogrzewanie, woda, kanalizacja, energia, elektryczna ,nieczystości stale itp.),
-          prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed­kładanie rozliczeń finansowych Burmistrzowi,
-          planowanie i składanie zapotrzebowań na środki finansowe przyznawane z budżetu Miasta i Gminy,
-          wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem i rozliczaniem wspólnot mieszkaniowych w imieniu Gminy,
-          prowadzenie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony