ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sulęciński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 21:47:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Sulęciński Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
69-200 Sulęcin
ul. Moniuszki 1

tel. 0-95 755 24-77
tel. 0-95 755 24-78
fax 0-95 755 24-78
e-mail:
NIP 596-14-04-528
REGON 210257630

Bartłomiej Skrzypczak
dyrektor
tel. 0-96 755 24-77

O zakładzie
SOKSiR jest instytucją wielofunkcyjną realizującą zadania na rzecz mieszkańców gminy w zakresie: edukacji kulturalnej, upowszechniania i prezentacji sztuki profesjonalnej, zaspokojenie potrzeb czytelniczych środowiska, opieki merytorycznej nad zespołami, solistami, grupami zainteresowań, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych.
Bazę do działalności kulturalnej stanowią: biblioteka publiczna, biblioteka dziecięca, ognisko muzyczne, Klub „U Bulka”, sala kameralna, sala widowiskowa (332 miejsca), pracownie specjalistyczne, studio muzyczne, pokój narad pracowników, pomieszczenia administracyjne.
Bazę do działalności sportowo-rekreacyjnej stanowią: „Hotelik przy stadionie”, stadion, mała płyta boiska, muszla koncertowa, boisko do piłki siatkowej, kąpielisko nad jez. w Ostrowie.
SOKSiR pełni również funkcje menadżerskie i usługowe w ww. dziedzinach, udostępniając całą bazę i organizując w szerokim zakresie imprezy dla określonych środowisk.

Zakres działania
SOKSiR realizuje zadania z dziedziny wychowania i edukacji kulturalnej, działalności czytelniczej i upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.
Podstawowym celem ośrodka jest dążenie do powszechnego, aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji mieszkańców Sulęcina i gminy, współtworzenie wartości kultury, upowszechniania czytelnictwa.
Do podstawowych zadań Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką, popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i konserwacje zbiorów bibliotecznych oraz ich udostępnianie i udzielanie pomocy fachowej w ich wykorzystaniu, organizowanie spektakli, koncertów, wystaw i odczytów, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług muzycznych, plastycznych w oparciu o posiadaną bazę techniczną, tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, wypożyczanie książek i dział sztuki, współdziałanie ze szkołami i innymi placówkami kultury i sportu w zakresie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, realizacja imprez na zlecenie, prowadzenie wypożyczalni sprzętu technicznego, muzycznego, kostiumów i rekwizytów, prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie, organizowanie i koordynowanie całokształtu działalności kultury fizycznej i sportu zgodnie z przyjętymi szczegółowymi programami działania, inicjowanie i koordynowanie działalności w zakresie kultury i turystyki.
W ramach zajęć z dziećmi i młodzieżą działają sekcje: plastyczna, dekoratorska, teatralno-recytatorska, taniec disco, taniec towarzyski.
Działalność sportowa rozwija się dzięki pracy dzieci, młodzieży i osób dorosłych zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony