ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ośrodek Pomocy Społecznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 21:47:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Ośrodek Pomocy Społecznej
69-200 Sulęcin
ul. E. Plater 14

0-95 755 2082 - centrala
0-95 755 0873 - kierownik
0-95 755 5554 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
0-95 755 2786 - Środowiskowy Dom Samopomocy
0-95 755 2082 - fax
e-mail:

NIP: 596-13-24-491
REGON: 210512370

Elwira Kisiała
Kierownik
95 755 0873
e-mail:
O instytucji:
OPS w Sulęcinie jest samodzielną jednostką budżetową podlegającą gminie. Ośrodek jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Sulęcin. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą sekcje, samodzielne stanowiska i oddziały: Środowiskowy Dom Samopomocy i Świadczeń Rodzinnych.
Przy Ośrodku działają m.in.: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Klub Abstynenta "Źródło" oraz Uniwersytet III Wieku.
Ponadto w gminie Sulęcin funkcjonuje 7 świetlic środowiskowych (Sulęcin, Brzeźno, Długoszyn, Grochowo, Trzemeszno, Zarzyń, Żubrów) w godzinach popołudniowych.
Zakres działania:
Statutowym zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Niesiona pomoc ma prowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, a pomoc niesiona osobom z zaburzeniami psychicznymi również do poprawy zaradności i sprawności psychofizycznej.
Główne formy działalności: pomoc finansowa, rzeczowa, usługi opiekuńcze, specjalistyczne, dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach środowiskowych, praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne i aktywizacja świadczeniobiorców.
Przy Ośrodku funkcjonuje kuchnia oferująca gorący posiłek dla chorych, osób starszych oraz tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą tego posiłku sobie przygotować.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony