ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Z A R Z Ą D Z E N I E nr SO-0151-41/10 Burmistrza Sulęcina z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału wynoszącego ¾ części w prawie własności działki numer 298/1 o pow. 0.0014 ha, położonej Sulęcinie I (obręb 46) przy ul. Lipowej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-06-04 11:10:19 przez Jan Dul

Akapit nr - brak tytułu

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr SO-0151-41/10 
Burmistrza  Sulęcina
z dnia 13 września 2010 r.
 
w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału wynoszącego ¾ części w prawie własności działki numer 298/1 o pow. 0.0014 ha, położonej Sulęcinie I (obręb 46) przy ul. Lipowej.  
 
Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIII/270/2001 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 09 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj Lub Nr 132, poz. 1252 z 17 grudnia 2001, ze zmianami), w związku z art. 99 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zmianami)
 
z a r z ą d z a m :
 
§ 1.
Nabycie od osób fizycznych udziału wynoszącego ¾ części w działce niezabudowanej numer 298/1 o pow. 0.0014 ha, położonej w Sulęcinie I obręb 46 (I) przy ul. Lipowej, dla której prowadzona jest księga wieczysta GW1U/00002032/4. 
§ 2.
Przeniesienie udziału wynoszącego ¾ części we własności nieruchomości nastąpi w drodze darowizny zawartej w formie umowy notarialnej.
Koszty notarialne i sądowe poniesie Gmina Sulęcin.
 
« powrót do poprzedniej strony