ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

fotowoltaika Miechów

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-04-27 14:27:21 przez Ewa Domaszewicz

Akapit nr - brak tytułu

Znak sprawy: IZiG.6730.21.2021                                                                 
Data: 27 kwietnia 2022 r.
 
                                                                                                                                                             I N F O R M A C JA

 
                       Na podstawie art.66a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U, z 2021 r., poz. 247 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację, że z treścią decyzji nr 38/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na:
budowie elektrowni słonecznej „Miechów I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW na części terenu działki o nr ewid. 151/1 położonej w 43 obrębie ewidencyjnym gm. Sulęcin (m. Miechów) oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 18, Wydział Infrastruktury i Zagospodarowania Przestrzennego – pokój nr 4.
Treść decyzji udostępniono w dniu 27 kwietnia 2022r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie na okres 14 dni od daty jej udostępnienia.
 
Termin 14 dni upływa dnia 11 maja 2022  (włącznie).
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony