ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie - polowania zbiorowe OHZ Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-31 10:37:02 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr - brak tytułu

Sulęcin, dn. 30 sierpnia 2022 r.
GKM.6150.4.2022                                                         
OBWIESZCZENIE         
Na podstawie art. 42 ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) 
Burmistrz Sulęcinapodaje do publicznej wiadomości, 
że na terenie obwodu łowieckiego nr 82, odbędzie się polowanie zbiorowe, organizowane przez Nadleśnictwo Międzyrzecz. Polowanie zbiorowe odbędzie się w następującym terminie: 
Polowania zbiorowe
  • 3.09.2022 r. – w godzinach 5:00 do 16:00,     
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić Burmistrzowi sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazań nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu geodezyjnego. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesieniu przez właściciel, posiadacz lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest, przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.    
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.sulecin.pl
« powrót do poprzedniej strony