ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym Koła Łowieckiego "SZOP" Wędrzyn

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-16 14:12:24 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr - brak tytułu

Sulęcin, dn. 14 listopad 2022 r.
GKM.6150.4.2022                                                        
OBWIESZCZENIE         
Na podstawie art. 42 ab ust 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) Burmistrz Sulęcina podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodów łowieckich nr.73, 84 oraz 85, odbędzie się polowanie zbiorowe, organizowane przez Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 462 „SZOP” Wędrzyn.
Polowania zbiorowe odbędą się w terminie:
  • 19.11.2022 r. – w godzinach 7:00 do 16:00     
Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przez planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić Burmistrzowi sprzeciw wraz z uzasadnieniem. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazań nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu geodezyjnego. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesieniu przez właściciel, posiadacz lub zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest, przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.sulecin.pl
 
« powrót do poprzedniej strony