ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Hala magazynowa dz. 385/5, 385/6, 385/2 i 386 obr. 48 Sulęcin III

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-08 08:43:44 przez Joanna Przybyla

Akapit nr - brak tytułu

 
Znak sprawy : IZiG.6730.21.2023                                                                      
 Data: 8 maja 2023 r.  
 
I N F O R M A C J A
 
 
                  Na podstawie art.66a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 72 ust.6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że z treścią decyzji nr 30/2023 z dnia 8 maja 2023r. dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej z budynkiem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 385/5, 385/6, 385/2 i 386 położonych w 48 obrębie ewidencyjnym m. Sulęcin III oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 18, Wydział Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego  – pokój nr 4. 
 
Treść decyzji udostępniono w dniu 8 maja 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie (https://bip.sulecin.pl/ - NFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO - Obwieszczenia Burmistrza - Warunki zabudowy - dla inwestycji posiadających decyzję środowiskową – Hala magazynowa dz. 385/5, 385/6, 385/2 i 386 obr. 48 Sulęcin III) na okres 14 dni od daty jej udostępnienia.
 
Termin 14 dni upływa dnia 22 maja 2023 r. (włącznie).

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony