ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr SO.0050.85.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 4 października 2011 r. w sprawie dokonania zmiany nazwiska członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Sulęcinie powołanego Zarządzeniem Nr SO.0050.81.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 23:04:26 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345),
 
Burmistrz Sulęcina, zarządza, co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu Nr SO.0050.81.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, na podstawie złożonego pisemnego oświadczenia zmieniam w wierszu oznaczonym 6) kolumna c) nazwisko członka komisji „Katarzyna Ogrodnik” na „Katarzyna Jedynak”. Zmiana nazwiska nastąpiła po powołaniu komisji.
 
§ 2
1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
« powrót do poprzedniej strony