ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE Nr SO.0050.86.2011 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 10 października 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego niegraniczonego.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 23:04:26 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Z A R Z Ą D Z E N I E  nr SO.0050.86.2011
BURMISTRZA SULĘCINA 
z  dnia 10 października 2011 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego niegraniczonego.  
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami)  oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm. )  w  wykonaniu  uchwały  Nr XXXIII / 270 / 2001  Rady Miejskiej w Sulęcinie  z dnia 09 listopada  2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości  gruntowych  oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż  3 lata (Dziennik Urzędowy  Województwa  Lubuskiego  Nr 132, poz.1252  ze  zm.)
z a r z ą d z a    s i ę,    c o     n a s t ę p u j e:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży na własność  w formie przetargowej, nieruchomość gruntową niezabudowaną, składającą się z działek: nr 238 o pow. 0.0276 ha i nr 240 o pow. 0.0499 ha ( łączna powierzchnia 0.0775 ha ) położoną w Sulęcinie przy ul. Henryka Sienkiewicza opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik  do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa  w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości  na okres 21 dni przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie  internetowej www.bip.sulecin.pl
 
« powrót do poprzedniej strony