ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR SO.0050.92.2011 Burmistrza Sulęcina z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-18 23:04:25 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR SO.0050.92.2011
Burmistrza Sulęcina
z dnia 19 grudnia   2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Na podstawie art. 257 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z  późn. zm.) oraz  § 11 pkt 2 uchwały budżetowej na 2011 r. Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Sulęcinie  z dnia 30 grudnia 2010 r. , zarządzam co następuje:
 
§  1
Zwiększa się  łączną kwotę planowanych dochodów o 108.000 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w tym:
- dochody bieżące o kwotę  108.000 zł
 
§ 2
Zwiększa się  łączną kwotę planowanych wydatków o 108.000 zł,
jak w załączniku Nr 2  do niniejszego Zarządzenia, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę  108.000 zł
 
§ 3
Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach działów, jak w załączniku Nr 2.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
« powrót do poprzedniej strony