ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SULĘCINA w sprawie przyjęcia dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 03:40:45 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) zawiadamiam o przyjęciu:

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Małuszów, uchwałą Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XII/70/11 z dnia 27 października 2011 r.,
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Trzebów, uchwałą Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XII/71/11 z dnia 27 października 2011 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 43 ww. ustawy, można się zapoznać w terminie  21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie,         ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, w godzinach pracy urzędu. Po tym terminie dokumenty dostępne są zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
« powrót do poprzedniej strony