ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 03:40:44 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek: EWE Polska Sp. z o. o., ul. Małe Garbary 9, 61-756 Poznań działającej przez Pełnomocnika Grzegorza Szulc, ul. Sulechowska 19, 66-110 Babimost zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie Biogazowi Rolniczej na działce o nr ewid. gr. 170/7, obręb 39 Długoszyn, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości zawiadomienia, mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój 35 w godzinach 730 -1400 od wtorku do piątku, w poniedziałki od 800 – 1700 tel. (095) 755 36 01 wew. 165 a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa służy stronie prawo zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, który znajduje się w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w pokoju nr 35.
« powrót do poprzedniej strony