ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie w miesiącu maju

23 maja 2022 r. odbędą się następujące posiedzenia:

Godzina
Nazwa komisji
Porządek posiedzenia
14:00
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021” – informacja rzeczowa i finansowa.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
  na Fundusz Wsparcia Policji.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków.
 6. Zamknięcie posiedzenia.
14:30
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja na temat rozliczenia przez Kluby Sportowe i Stowarzyszenia dotacji otrzymanych z budżetu gminy w 2021 roku.
 3. Informacje na temat gospodarki odpadami komunalnymi w tym w szczególności:
  1. Nadzór nad realizacją umowy oraz segregacja odpadów, w szczególności edukacja mieszkańców i egzekwowanie konieczności segregowania odpadów.
  2. Informacja na temat realizacji projektu związanego z budową PSZOK
   na terenie Sulęcina.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
15:00
 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja na temat programu Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów
  w Gminie Sulęcin
 3. Informacja na temat stanu realizacji umów pomiędzy Gminą Sulęcin a firmą obsługującą:
 1. wywóz odpadów komunalnych;
 2. utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin.
 1. Rekonesans dróg gminnych.
 2. Analiza potrzeb komunikacyjnych na terenie gminy (drogi, chodniki, parkingi, progi zwalniające, zmiany organizacji ruchu itp.).
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
 4. Zamknięcie posiedzenia

25 maja 2022 r. odbędzie się następujące posiedzenie:

Godzina
Nazwa komisji
Porządek posiedzenia
14:15
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, sprawozdania finansowego, analiza informacji o stanie mienia za 2021 rok. Zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok. Przygotowanie wniosku o absolutorium dla Burmistrza Sulęcina.
 3. Zamknięcie posiedzenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Januszko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 10:22:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 10:23:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24 12:03:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »