ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

protokół nr 21 z posiedzenia KomisjiInfrastruktury i Gospodarki z dnia 23.11.2020

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-25 13:58:31 przez Joanna Piechocka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rada Miejska w Sulęcinie
Komisja Infrastruktury i Gospodarki
Protokół nr 21
XXI Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki
w dniu 23 listopada 2020
Obrady rozpoczęto 23 listopada 2020 o godz. 15:30,
 a zakończono o godz. 16:22 tego samego dnia.
 
Nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.
Obecni:
1. Kazimierz Gryz
2. Piotr Jacykowski
3. Stanisław Przybylski
4. Ryszard Staniszewski
5. Jan Szymczyszyn
6. Anna Wyczachowska
Raport obecności wygenerowany z systemu e-sesja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący obrad Ryszard Staniszewski otworzył 21 posiedzenie Komisji Infrastruktury i Gospodarki.
W związku z tym ,że w międzyczasie wpłynął dodatkowy projekty uchwał ,przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
rozszerzenie porządku obrad .

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Kazimierz Gryz, Piotr Jacykowski, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Jan Szymczyszyn, Anna Wyczachowska

Radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2020
3. Podsumowanie polityki cenowej gminy w zakresie czynszu, opłaty za wodę , ścieki i odpady.
4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .
5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin
6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin.
7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn.
8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 30 lat.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2021 – 2024.
10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
11. Zamknięcie posiedzenia.


2. Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2020

Radni otrzymali powyższą informację i mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Anna Wyczachowska
- Iwona Walczak
- Anna Wyczachowska
- Iwona Walczak
- Stanisław Przybylski
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)

3. Podsumowanie polityki cenowej gminy w zakresie czynszu, opłaty za wodę , ścieki i odpady.

Radni otrzymali powyższą informację i mieli możliwość zapoznania się z nią. Niniejsza informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów
Radni otrzymali powyższy projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
 
W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak

Głosowano w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


5. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin.
Radni otrzymali powyższy projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Głosowano w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin.

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin.
Radni otrzymali powyższy projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Zastępca Burmistrza  Iwona Walczak przedstawiła autopoprawkę.
Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak
- Stanisław Przybylski
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Piotr Jacykowski

Głosowano w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin z autopoprawką .

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (3)
Kazimierz Gryz, Ryszard Staniszewski, Anna Wyczachowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Piotr Jacykowski, Stanisław Przybylski, Jan Szymczyszyn


7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn.

Radni otrzymali powyższy projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Anna Wyczachowska
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Anna Wyczachowska (Ad Vocem)
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Anna Wyczachowska
- Stanisław Przybylski
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)

Głosowano w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (4)
Kazimierz Gryz, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Anna Wyczachowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Piotr Jacykowski, Jan Szymczyszyn

8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 30 lat.

Radni otrzymali powyższy projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Anna Wyczachowska
- Iwona Walczak
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
- Piotr Jacykowski
- Dariusz Ejchart (Ad Vocem)
Głosowano w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 30 lat.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (4)
Kazimierz Gryz, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Anna Wyczachowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Piotr Jacykowski, Jan Szymczyszyn


9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2021 – 2024.

Radni otrzymali powyższy projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Głosowano w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2021 – 2024.

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (4)
Kazimierz Gryz, Stanisław Przybylski, Ryszard Staniszewski, Anna Wyczachowska
PRZECIW (1)
Piotr Jacykowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jan Szymczyszyn

10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.

Radni otrzymali powyższy projekt uchwały i mieli możliwość zapoznania się z nim.
Niniejszy projekt stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

W dyskusji wzięli udział:
- Iwona Walczak
- Stanisław Przybylski
- Iwona Walczak (Ad Vocem)
- Zbigniew Szczepański

Głosowano w sprawie:
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (3)
Kazimierz Gryz, Ryszard Staniszewski, Anna Wyczachowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Piotr Jacykowski, Stanisław Przybylski, Jan Szymczyszyn


11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Gospodarki  Radny Ryszard Staniszewski   zamknął posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie o godz. 16:22.
 Na tym protokół zakończono.
 
 
 
Protokolant: Joanna Piechocka
 Przewodniczący  Komisji
Infrastruktury i Gospodarki
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Ryszard Staniszewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-25 13:57:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-25 13:58:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-30 09:43:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
365 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony