ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.
 
Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej
Klient w zakresie dostępności urzędu może:
 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
W pierwszym przypadku ma do tego prawo każdy klient urzędu. Taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.
Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu – ma prawo wystąpić do urzędu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.
 
Złożenie wniosku
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można:
 • wypełnić i wysłać na adres: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
 • przynieść wniosek do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w godzinach od 7.30 do 14.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej  ,
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności
 
Tryb odwoławczy
Gdy Urząd Miejski w Sulęcinie nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
 1. w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,
klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
 
 
Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.
 
Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych Urzędu Miejskiego w Sulęcinie lub ich elementów może:
 1. poinformować o braku dostępności,
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności,
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Termin realizacji
Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.
 
Złożenie wniosku
Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:
 • wypełnić i wysłać na adres: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
 • przynieść wniosek do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w godzinach od 7.30 do 14.00,
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej  ,
Wnioski rozpatrywane są przez Koordynatora ds. dostępności.
 
Tryb odwoławczy
Gdy Urząd Miejski w Sulęcinie nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:
 1. w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 2. w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,
klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Burmistrza Sulęcina.
Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.
 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Ejchart
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-14 12:09:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-14 12:21:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-14 14:48:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
402 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »