ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zniesienie urzędowych nazw miejscowości