ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Środki na odbudowę zabytków

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Środki na odbudowę zabytków

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków informujemy, że Gmina Sulęcin zamierza złożyć wnioski
o dofinansowanie prac konserwatorsko restauratorskich w ramach tego programu.
W związku z powyższym informujemy właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków o możliwości złożenia do Gminy wniosku o ujęcie danego zabytku do wnioskowania o środki w ramach programu.
Ze względu na ograniczoną ilość wniosków, które może złożyć każda gmina, informujemy, że Gmina Sulęcin planuje złożyć do dofinansowania maksymalnie 5 inwestycji dotyczących zabytkowych nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sulęcin, których gmina nie jest właścicielem.
O tym, które zadanie zostanie ujęte do wniosku o dofinansowanie decydować będzie kolejność złożenia do Urzędu Miejskiego pełnej dokumentacji uprawniającej do złożenia wniosku o dofinansowanie.
 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.
 1.  Wniosek może złożyć wyłącznie właściciel zabytku nieruchomego położonego na terenie Gminy Sulęcin.
 
 1. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
 1.  wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie,
 2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 3. wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego, w związku z powyższym Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego,
 4. wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
  w Sulęcinie lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miejski w Sulęcinie ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie do dnia 21.01.2023 r. do godz. 14:30.
 5. o zachowaniu terminu decyduje data złożenia lub wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego,
 6. wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 7. wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów,
 8. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków.
 
 
Szczegółowe dane dotyczące programu dostępne są pod adresem:
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kaszuba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-16 14:41:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stasiukiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-16 14:45:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stasiukiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-16 14:45:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »