ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości gruntowych, stanowiących własnośc Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Klubie „Senior +” w Żubrowie
Nr aktu prawnego
OA.0050.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior +” w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego w drodze darowizny
Nr aktu prawnego
OA.0050.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości na okres 10 lat, stanowiącej własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.20.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji