ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.8.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin w roku szkolnym 2023/2024
Nr aktu prawnego
OA.0050.7.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.6.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.5.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.4.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej
Nr aktu prawnego
OA.0050.3.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.2.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
OA.0050.1.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji