ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.10.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie reklam, ogłoszeń lub tablic informacyjnych na mieniu stanowiącym własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.9.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.8.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.7.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku
Nr aktu prawnego
OA.0050.6.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.5.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.4.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin w roku szkolnym 2024/2025
Nr aktu prawnego
OA.0050.3.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.2.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
OA.0050.1.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji