ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających i zwołania Zebrania Wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn
Nr aktu prawnego
OA.0050.8.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-01-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.7.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.6.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
OA.0050.5.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Nr aktu prawnego
OA.0050.4.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dla Dyrektora i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.3.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
Nr aktu prawnego
OA.0050.2.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.1.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.102.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r
Nr aktu prawnego
OA.0050.101.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji