ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia gruntu rolnego Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.58.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
OA.0050.57.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości gruntowych, na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
OA.0050.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.55.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających i zwołania Zebrania Wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Miechów
Nr aktu prawnego
OA.0050.54.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie oraz Przedszkola Nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
OA.0050.53.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości gruntowych, na okres 10 lat.
Nr aktu prawnego
OA.0050.52.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat oraz 1 roku nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.51.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia biurowego na okres 3 lat, stanowiącą własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.50.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.49.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji