ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1001
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę z sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXV/174/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę, w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia – w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej – w Sulęciński Ośrodek Kultury
Nr aktu prawnego
XXV/173/12
Status
Zmieniony
Lp: 1003
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulęcin w latach 2013-2017
Nr aktu prawnego
XXV/172/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXV/171/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXV/170/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1006
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
Nr aktu prawnego
XXV/169/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1007
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla
Nr aktu prawnego
XXV/168/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1008
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXV/166/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1009
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXV/165/12
Status
Zmieniony
Lp: 1010
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXV/167/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji