ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1011
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwały budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXV/164/12
Status
Zmieniony
Lp: 1012
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie
Nr aktu prawnego
XXIV/163/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1013
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXIV/162/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1014
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXIV/161/12
Status
Zmieniony
Lp: 1015
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/160/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1016
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXIV/159/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1017
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XXIV/158/12
Status
Unieważniony
Lp: 1018
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015
Nr aktu prawnego
XXIV/157/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1019
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/156/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1020
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIV/155/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji