ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1021
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017
Nr aktu prawnego
XXIV/151/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1022
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXIV/150/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1023
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulęcin na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/149/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1024
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XXIV/148/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1025
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXIV/147/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1026
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXIV/146/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1027
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIV/145/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1028
Data podjęcia
2012-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury
Nr aktu prawnego
XXIII/144/12
Status
Zmieniony
Lp: 1029
Data podjęcia
2012-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
Nr aktu prawnego
XXIII/143/12
Status
Uchylony
Lp: 1030
Data podjęcia
2012-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017
Nr aktu prawnego
XXIII/142/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji