ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1051
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gminnych
Nr aktu prawnego
XX/121/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1052
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/120/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1053
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Sulęcin
Nr aktu prawnego
XX/119/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1054
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Nr aktu prawnego
XX/118/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1055
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017
Nr aktu prawnego
XX/117/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1056
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XX/116/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1057
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
XX/115/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1058
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r
Nr aktu prawnego
XX/114/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1059
Data podjęcia
2012-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XIX/113/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1060
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XVIII/112/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji