ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1061
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XVII/111/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1062
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2012 roku
Nr aktu prawnego
XVII/110/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1063
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej garażem
Nr aktu prawnego
XVII/109/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1064
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XVII/108/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1065
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/107/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1066
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
XVI/106/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1067
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XVI/105/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1068
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XVI/104/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1069
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XV/103/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1070
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XV/102/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji