ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1071
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXII/135/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1072
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć
Nr aktu prawnego
XXII/134/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1073
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXII/133/12
Status
Unieważniony
Lp: 1074
Data podjęcia
2012-10-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe okręgi wyborcze
Nr aktu prawnego
XXII/132/12
Status
Zmieniony
Lp: 1075
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Nr aktu prawnego
XXI/131/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1076
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXI/130/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1077
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Sulęcina i Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XXI/129/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1078
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XXI/128/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1079
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
opisu i wizerunku wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Sulęcin”
Nr aktu prawnego
XXI/127/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1080
Data podjęcia
2012-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany Statutu Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXI/126/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji