ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1131
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XX/116/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1132
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
XX/115/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1133
Data podjęcia
2012-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r
Nr aktu prawnego
XX/114/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1134
Data podjęcia
2012-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XIX/113/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1135
Data podjęcia
2012-04-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XVIII/112/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1136
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XVII/111/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1137
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2012 roku
Nr aktu prawnego
XVII/110/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1138
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej garażem
Nr aktu prawnego
XVII/109/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1139
Data podjęcia
2012-03-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XVII/108/12
Status
Obowiązujący
Lp: 1140
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/107/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji