ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2020-04-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XXIV/209/20
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2020-04-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, dla terenu położonego przy ulicy Krótkiej
Nr aktu prawnego
XXIV/208/20
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2020-04-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/207/20
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
XXIII/206/20
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXIII/205/20
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XXIII/204/20
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/203/20
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XXIII/202/20
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebowie gm. Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXIII/201/20
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2020-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
XXIII/200/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji