ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXIII/393/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na organizację transportu osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
LXIII/392/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzemesznie Lubuskim w gminie Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXII/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Zarzyniu w gminie Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXII/390/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcin ul. Witosa w 2023r.”
Nr aktu prawnego
LXII/389/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXII/388/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
LXII/387/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
LXII/386/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXII/385/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
LXI/384/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji