ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVII/364/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sulęcin za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
LVII/363/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Sulęcin do stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XX/131/08
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
LVI/362/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
LVI/361/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVI/360/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Podbiele
Nr aktu prawnego
LVI/359/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Ostrów (osada leśna)
Nr aktu prawnego
LVI/358/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Długoszyn - Kolonia
Nr aktu prawnego
LVI/357/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Pamiątkowice
Nr aktu prawnego
LVI/356/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji