ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
LXXXVII/523/23
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXXXVII/522/23
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
LXXXVII/521/23
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych w rejonie miejscowości Rychlik i Brzeźno
Nr aktu prawnego
LXXXVII/520/23
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXXXVI/519/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXXVI/518/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXXVI/517/23
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
Nr aktu prawnego
LXXXVI/516/23
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-10-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania
Nr aktu prawnego
LXXXVI/515/23
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-10-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2023 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXXXV/514/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji