ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
LVIII/373/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
LVIII/372/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2022 – 2025
Nr aktu prawnego
LVIII/371/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
LVIII/370/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVIII/369/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Nr aktu prawnego
LVIII/368/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, dla terenu położonego przy ulicy Krótkiej
Nr aktu prawnego
LVIII/367/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcin ul. Witosa”
Nr aktu prawnego
LVII/366/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1278 F na odc. Miechów - Sulęcin - etap I
Nr aktu prawnego
LVII/365/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-02-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVII/364/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji