ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LIII/345/21
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
LIII/344/21
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
LIII/343/21
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy, w tym określenia kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja
Nr aktu prawnego
LIII/342/21
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
LIII/341/21
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
LIII/340/21
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIII/339/21
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIII/338/21
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody "Cisy Łagowsko-Sulęcińskie"
Nr aktu prawnego
LII/337/21
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny
Nr aktu prawnego
LII/336/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji