ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXXII/503/23
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej
Nr aktu prawnego
LXXXII/502/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/423/22 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXXXII/501/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1278 F na odcinku Żubrów - Miechów - DK22 w 2024r.
Nr aktu prawnego
LXXXI/500/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXXI/499/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
LXXXI/498/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXXI/497/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXX/496/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Sulęcinie - zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027
Nr aktu prawnego
LXXX/495/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXXX/494/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji