ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LVI/354/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LVI/353/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LV/352/21
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LV/351/21
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
Nr aktu prawnego
LV/350/21
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
LV/349/21
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2022 roku
Nr aktu prawnego
LIV/348/21
Status
Zmieniony
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2036
Nr aktu prawnego
LIV/347/21
Status
Zmieniony
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIV/346/21
Status
Zmieniony
Lp: 70
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LIII/345/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji