ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin- teren położony w rejonie ulic: Cicha i Jana Paska
Nr aktu prawnego
XX/129/08
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Sulęcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
XLVIII/325/21
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
Nr aktu prawnego
XLVIII/324/21
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLVIII/323/21
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego oraz wystąpienia z wnioskiem w ramach programu Kolej Plus.
Nr aktu prawnego
XLVII/322/21
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XLVII/321/21
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XLVII/320/21
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XLVII/319/21
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Sulęcin w drodze umowy przekazania nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVII/318/21
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XLVII/317/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji