ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/173/19
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.
Nr aktu prawnego
XVIII/172/19
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034
Nr aktu prawnego
XVII/171/19
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XVII/170/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVII/169/19
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku nr 54 przy ul. Stefana Żeromskiego w Sulęcinie.
Nr aktu prawnego
XVII/168/19
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
XVII/167/19
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
XVII/166/19
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVII/165/19
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XVII/164/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji