ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 751
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXV/165/12
Status
Zmieniony
Lp: 752
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXV/167/12
Status
Obowiązujący
Lp: 753
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwały budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXV/164/12
Status
Zmieniony
Lp: 754
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie
Nr aktu prawnego
XXIV/163/12
Status
Obowiązujący
Lp: 755
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXIV/162/12
Status
Obowiązujący
Lp: 756
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXIV/161/12
Status
Zmieniony
Lp: 757
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIV/160/12
Status
Obowiązujący
Lp: 758
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXIV/159/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 759
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XXIV/158/12
Status
Obowiązujący
Lp: 760
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015
Nr aktu prawnego
XXIV/157/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji