ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 811
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
XXXI/204/13
Status
Obowiązujący
Lp: 812
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy rondu w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXXI/203/13
Status
Obowiązujący
Lp: 813
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów.
Nr aktu prawnego
XXXI/202/13
Status
Obowiązujący
Lp: 814
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
XXXI/201/13
Status
Obowiązujący
Lp: 815
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
Nr aktu prawnego
XXXI/200/13
Status
Obowiązujący
Lp: 816
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
XXXI/199/13
Status
Obowiązujący
Lp: 817
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXX/198/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 818
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2013 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXX/197/13
Status
Obowiązujący
Lp: 819
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXX/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 820
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXX/195/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji