ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 881
Data podjęcia
2015-09-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
X/54/15
Status
Obowiązujący
Lp: 882
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
Nr aktu prawnego
IX/53/15
Status
Obowiązujący
Lp: 883
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
IX/52/15
Status
Obowiązujący
Lp: 884
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Sulęcinie - zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019.
Nr aktu prawnego
IX/51/15
Status
Obowiązujący
Lp: 885
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Nr aktu prawnego
IX/50/15
Status
Obowiązujący
Lp: 886
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Nr aktu prawnego
IX/49/15
Status
Zmieniony
Lp: 887
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
IX/48/15
Status
Obowiązujący
Lp: 888
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia wykonania badań naukowych na głazach stanowiących pomniki przyrody położonych na terenie działek numer 4504 i 4506 w obrębie geodezyjnym Żubrów.
Nr aktu prawnego
IX/47/15
Status
Obowiązujący
Lp: 889
Data podjęcia
2015-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Nr aktu prawnego
IX/46/15
Status
Obowiązujący
Lp: 890
Data podjęcia
2015-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres co najmniej 10 lat.
Nr aktu prawnego
IX/45/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji