ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
LII/334/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Sulęcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu
Nr aktu prawnego
LII/333/21
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
LI/332/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
LI/331/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LI/330/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sulęcin porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin
Nr aktu prawnego
LI/329/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
LI/328/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-09-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej pn.: „Lubuski SIM Sp. z o.o.”
Nr aktu prawnego
L/327/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-09-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XLIX/326/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin- teren położony w rejonie ulic: Cicha i Jana Paska
Nr aktu prawnego
XX/129/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji