ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLII/281/14
Status
Zmieniony
Lp: 892
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XLII/280/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XLII/279/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex-Nova” z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLI/278/14
Status
Obowiązujący
Lp: 895
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”
Nr aktu prawnego
XLI/277/14
Status
Obowiązujący
Lp: 896
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Programowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
Nr aktu prawnego
XLI/276/14
Status
Obowiązujący
Lp: 897
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
XLI/275/14
Status
Obowiązujący
Lp: 898
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulęcin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLI/274/14
Status
Obowiązujący
Lp: 899
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XL/273/14
Status
Obowiązujący
Lp: 900
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XL/272/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji