ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 911
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/251/14
Status
Obowiązujący
Lp: 912
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXXVIII/250/14
Status
Uchylony
Lp: 913
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odwołania skarbnika gminy
Nr aktu prawnego
XXXVII/249/13
Status
Obowiązujący
Lp: 914
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/248/13
Status
Zmieniony
Lp: 915
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/247/13
Status
Zmieniony
Lp: 916
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uznania za pomnik przyrody
Nr aktu prawnego
XXXVII/246/13
Status
Obowiązujący
Lp: 917
Data podjęcia
2013-12-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Sulęcinie bez obowiązku dopłaty w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXVII/245/13
Status
Obowiązujący
Lp: 918
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz zatwierdzenia planów pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/244/13
Status
Obowiązujący
Lp: 919
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXVII/243/13
Status
Obowiązujący
Lp: 920
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XXXVII/242/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji