ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 921
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XLII/279/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 922
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę Fundacji Ochrony Zwierząt i Środowiska „Lex-Nova” z dnia 29 kwietnia 2014 r.
Nr aktu prawnego
XLI/278/14
Status
Obowiązujący
Lp: 923
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”
Nr aktu prawnego
XLI/277/14
Status
Obowiązujący
Lp: 924
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Rady Programowej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury
Nr aktu prawnego
XLI/276/14
Status
Obowiązujący
Lp: 925
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
XLI/275/14
Status
Obowiązujący
Lp: 926
Data podjęcia
2014-05-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulęcin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLI/274/14
Status
Obowiązujący
Lp: 927
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XL/273/14
Status
Obowiązujący
Lp: 928
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XL/272/14
Status
Obowiązujący
Lp: 929
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020
Nr aktu prawnego
XL/271/14
Status
Obowiązujący
Lp: 930
Data podjęcia
2014-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XL/270/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji