ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 921
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -2020
Nr aktu prawnego
XXXVII/241/13
Status
Zmieniony
Lp: 922
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020
Nr aktu prawnego
XXXVII/240/13
Status
Obowiązujący
Lp: 923
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXVII/239/13
Status
Obowiązujący
Lp: 924
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXVII/238/13
Status
Zmieniony
Lp: 925
Data podjęcia
2013-12-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/214/13 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości
Nr aktu prawnego
XXXVI/237/13
Status
Obowiązujący
Lp: 926
Data podjęcia
2013-12-13
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin na lata 2007-2013
Nr aktu prawnego
XXXVI/236/13
Status
Obowiązujący
Lp: 927
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/235/13
Status
Obowiązujący
Lp: 928
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXV/234/13
Status
Obowiązujący
Lp: 929
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV/233/13
Status
Unieważniony
Lp: 930
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV/232/13
Status
Unieważniony

Nawigacja między stronami listy informacji