ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 931
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XXXII/209/13
Status
Obowiązujący
Lp: 932
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXXII/208/13
Status
Obowiązujący
Lp: 933
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
Nr aktu prawnego
XXXII/207/13
Status
Obowiązujący
Lp: 934
Data podjęcia
2013-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości
Nr aktu prawnego
XXXII/206/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 935
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/205/13
Status
Obowiązujący
Lp: 936
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
XXXI/204/13
Status
Obowiązujący
Lp: 937
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy rondu w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXXI/203/13
Status
Obowiązujący
Lp: 938
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów.
Nr aktu prawnego
XXXI/202/13
Status
Obowiązujący
Lp: 939
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
XXXI/201/13
Status
Obowiązujący
Lp: 940
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
Nr aktu prawnego
XXXI/200/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji