ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 951
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/189/13
Status
Obowiązujący
Lp: 952
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
XXVIII/188/13
Status
Obowiązujący
Lp: 953
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXVIII/187/13
Status
Obowiązujący
Lp: 954
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXVIII/186/13
Status
Obowiązujący
Lp: 955
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXVII/185/13
Status
Obowiązujący
Lp: 956
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XXVII/184/13
Status
Obowiązujący
Lp: 957
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr aktu prawnego
XXVII/183/13
Status
Obowiązujący
Lp: 958
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
Nr aktu prawnego
XXVII/182/13
Status
Obowiązujący
Lp: 959
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XXVII/181/13
Status
Obowiązujący
Lp: 960
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XXVII/180/13
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji