ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 971
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/107/12
Status
Obowiązujący
Lp: 972
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
XVI/106/12
Status
Obowiązujący
Lp: 973
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Nr aktu prawnego
XVI/105/12
Status
Obowiązujący
Lp: 974
Data podjęcia
2012-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XVI/104/12
Status
Obowiązujący
Lp: 975
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XV/103/12
Status
Obowiązujący
Lp: 976
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie Sulęcin i ustalenia ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XV/102/12
Status
Obowiązujący
Lp: 977
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomnik przyrody na terenie gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XV/101/12
Status
Obowiązujący
Lp: 978
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego
Nr aktu prawnego
XV/100/12
Status
Obowiązujący
Lp: 979
Data podjęcia
2012-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Statutu Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XV/99/12
Status
Zmieniony
Lp: 980
Data podjęcia
2011-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w Sulęcinie.
Nr aktu prawnego
VI/39/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji