ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 971
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/235/13
Status
Obowiązujący
Lp: 972
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXV/234/13
Status
Obowiązujący
Lp: 973
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV/233/13
Status
Unieważniony
Lp: 974
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXV/232/13
Status
Unieważniony
Lp: 975
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXV/231/13
Status
Obowiązujący
Lp: 976
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
Nr aktu prawnego
XXXV/230/13
Status
Obowiązujący
Lp: 977
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
Nr aktu prawnego
XXXV/229/13
Status
Obowiązujący
Lp: 978
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr aktu prawnego
XXXV/228/13
Status
Obowiązujący
Lp: 979
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami Poznańska – Jana Paska.
Nr aktu prawnego
XXXV/227/13
Status
Obowiązujący
Lp: 980
Data podjęcia
2013-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2020
Nr aktu prawnego
XXXV/226/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji