ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 981
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XXIX/194/13
Status
Obowiązujący
Lp: 982
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIX/193/13
Status
Uchylony
Lp: 983
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Nr aktu prawnego
XXIX/192/13
Status
Zmieniony
Lp: 984
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania radnego do składu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXIX/191/13
Status
Obowiązujący
Lp: 985
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXVIII/190/13
Status
Obowiązujący
Lp: 986
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/189/13
Status
Obowiązujący
Lp: 987
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
Nr aktu prawnego
XXVIII/188/13
Status
Obowiązujący
Lp: 988
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXVIII/187/13
Status
Obowiązujący
Lp: 989
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXVIII/186/13
Status
Obowiązujący
Lp: 990
Data podjęcia
2013-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXVII/185/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji