ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.77.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.76.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.75.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.74.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.73.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
LI/332/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
LI/331/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LI/330/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sulęcin porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin
Nr aktu prawnego
LI/329/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
LI/328/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji