ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2021r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/280/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXXV/279/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/176/16 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku
Nr aktu prawnego
XXXV/278/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034
Nr aktu prawnego
XXXV/277/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXV/276/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Nr aktu prawnego
XXXV/275/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/274/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XXXIV/273/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2034
Nr aktu prawnego
XXXIV/272/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIV/271/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji