ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budzetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XLI/299/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"
Nr aktu prawnego
XL/298/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin dla terenu położonego przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XL/297/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XL/296/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Nr aktu prawnego
XL/295/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
Nr aktu prawnego
XL/294/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XL/293/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Żubrowie
Nr aktu prawnego
XL/292/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-03-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku Burmistrza Sulęcina skierowanego do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Nr aktu prawnego
XXXIX/291/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/290/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji