ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2022 rok
Nr aktu prawnego
LIX/377/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LIX/376/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LIX/375/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uznania się za niewłaściwą i przekazania petycji do Sejmiku Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
LVIII/374/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
LVIII/373/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2021-2027
Nr aktu prawnego
LVIII/372/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2022 – 2025
Nr aktu prawnego
LVIII/371/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
LVIII/370/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LVIII/369/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025
Nr aktu prawnego
LVIII/368/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji