ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin dla terenu położonego przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
LXIII/395/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
LXIII/394/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXIII/393/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na organizację transportu osób niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
LXIII/392/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzemesznie Lubuskim w gminie Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXII/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Zarzyniu w gminie Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXII/390/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Sulęcin ul. Witosa w 2023r.”
Nr aktu prawnego
LXII/389/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego orazpodatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXII/388/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
LXII/387/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2036
Nr aktu prawnego
LXII/386/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji