ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2036
Nr aktu prawnego
LXX/434/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXX/433/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXIX/432/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o. o. na lata 2022 – 2025
Nr aktu prawnego
LXIX/431/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023 - 2025
Nr aktu prawnego
LXIX/430/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowni dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
LXIX/429/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sulęcin na latach 2023-2027
Nr aktu prawnego
LXIX/428/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
LXIX/427/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXIX/426/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2036
Nr aktu prawnego
LXVIII/425/22
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji